Var bor släktingarna?

Av Johan Lindhardt

• Långarydssläktens utbredning i de 40 kommuner där det bor flest släktmedlemmar

• Långarydssläktens utbredning år 1900 och 2005 i socknarna i släktens kärnområde

• Långarydssläktens utbredning i Sveriges län

• Långarydssläktens utbredning i Sveriges 290 kommuner

• Långarydssläktens utbredning i världens länder

• Långarydssläktens utbredning i USA:s delstater m m

Av Långarydssläktens 254 000 medlemmar genom tiderna är 64 000 avlidna. Följaktligen lever i dag 190 000 släktmedlemmar (inklusive ingifta eller motsvarande).

Av de 190 000 släktingarna i livet bor 170 000 i Sverige. Det innebär att 1,8 procent av Sveriges nuvarande befolkning tillhör Långarydssläkten. Avkomlingar till stamföräldrarna har påträffats i alla Sveriges 290 kommuner utom en (landets minsta kommun Bjurholm i Västerbottens län). I Hallands län, där andelen är som störst (över 14 procent tillhör där Långarydssläkten), förekommer släktmedlemmar i alla närmare hundratalet socknar.

Utanför Sverige bor drygt 20 000 kända medlemmar av Långarydssläkten. Merparten av dessa (12 500) bor i USA, där ättlingar finns i samtliga 50 delstater. I Danmark, Norge, Canada och Storbritannien finns vardera 750-1000 släktmedlemmar. Släkten har förgrenat sig till totalt omkring 70 länder i alla världsdelar. Det verkliga antalet släktmedlemmar utomlands, i synnerhet i USA och Canada, är med all säkerhet mångdubbelt större, då ättlingarna till de flesta emigranter inte har kartlagts.

Långarydssläktens utbredning i de 40 kommuner där det bor flest släktmedlemmar
(kommun, antal släktmedlemmar, andel av befolkningen, placering efter antal, placering efter andel)

Hylte

4 600

45,0%

8

1

Gislaved

8 700

30,0%

5

2

Falkenberg

9 300

23,0%

4

3

Halmstad

17 500

19,0%

1

4

Svenljunga

1 650

16,0%

20

5

Tranemo

1 800

15,5%

18

6

Gnosjö

1 100

11,5%

27

7

Värnamo

3 550

11,0%

10

8

Varberg

6 100

10,5%

6

9

Laholm

2 150

9,0%

16

10

Vaggeryd

1 050

8,0%

29

11

Mark

2 350

7,0%

15

12

Ljungby

1 750

6,5%

19

13

Ulricehamn

1 150

5,0%

25

14

Borås

5 100

5,0%

7

15

Kungsbacka

3 250

4,4%

12

16

Härryda

1 250

3,7%

24

17

Jönköping

4 150

3,3%

9

18

Mölndal

1 950

3,2%

17

19

Partille

1 050

3,0%

32

20

Lerum

1 100

2,9%

31

21

Kungälv

1 150

2,8%

26

22

Alingsås

950

2,5%

33

23

Lund

2 600

2,4%

14

24

Göteborg

12 300

2,4%

2

25

Ängelholm

900

2,3%

34

26

Helsingborg

2 650

2,1%

13

27

Växjö

1 600

2,0%

22

28

Uddevalla

900

1,7%

35

29

Kalmar

900

1,4%

36

30

Täby

900

1,4%

37

31

Nacka

1 100

1,3%

30

32

Linköping

1 600

1,1%

23

33

Stockholm

9 400

1,1%

3

34

Malmö

3 300

1,1%

11

35

Kristianstad

850

1,1%

38

36

Uppsala

1 650

0,8%

21

37

Örebro

1 050

0,8%

28

38

Norrköping

800

0,6%

40

39

Västerås

850

0,6%

39

40

 

Långarydssläktens medlemmar är spridda över hela Sverige, men fördelningen inom landet är ojämn. De allra flesta bor i den västra delen av Götaland (Halland, västra Småland, Västergötland med Göteborg samt Skåne) eller i Stockholmsområdet. Halmstad är den kommun som befolkas av flest släktmedlemmar, 17 500. Det innebär att 19 procent av kommunens invånare tillhör släkten. Andelen är ännu större för Hylte, Gislaveds och Falkenbergs kommuner. Den sistnämnda är den kommun som har flest släktmedlemnmar i bokband 6, närmare 3 000 personer. Det hänger samman med att detta bokband till hälften består av Brita Nilsdotters [S-acb] ättlingar. Hennes från början småländska släktgren kom tidigt genom flyttningar till bl a Vessige socken att bli helt halländsk. Andelen invånare i Falkenbergs kommun som tillhör Långarydssläkten har därmed ökat från 16 till 23 procent. Nio kommuner har nu en släktandel på minst 10 procent, sedan även Varberg i och med det sjätte bokbandet passerat detta andelstal. I band 6 är Burseryd i Gislaveds kommun den socken där flest bor. Systrarna Kerstin och Gunnel Larsdotter [S-Bcc och S-Bce] flyttade dit redan på 1740-talet och deras ättlingar har i hög grad stannat kvar i socknen. Många släktmedlemmar har flyttat till något av landets tre storstadsområden. Göteborg och Stockholm är nummer två respektive tre på listan över kommuner med störst antal släktmedlemmar.

44 000 släktmedlemmar, dvs 31 procent av de i Sverige boende, bor i Storstockholm, Storgöteborg eller Stormalmö.

Hylte kommuns alla socknar samt de angränsande Gryteryd och Södra Hestra i Gislaveds kommun är de tio socknar som genom tiderna haft störst andel medlemmar av Långarydssläkten i sin befolkning. Av nedanstående tabell framgår situationen åren 1900 och 2005. I underlaget ingår endast släktingarna i band 1 till och med 4, alltså inte band 5 och 6. (En överflyttning av områden från Långaryd till Färgaryd skedde 1959 för att hålla samman den expanderande tätorten Hyltebruk inom den senare socknen. På motsvarande sätt fördes delar av Långaryd invid Rydöbruk till Torup 1953.)

Långarydssläktens utbredning år 1900 och 2005 i socknarna i släktens kärnområde                   

  Socken                 År 1900                                     År 2005                          
                                     Antal       Antal      Proc          Antal       Antal      Proc.
                                          in-       släkt-        av                 in-       släkt-        av
                                  vånare       medl.      bef.        vånare       medl.      bef.

Långaryd

3 329

1 530

46

1 368

800

58

Kinnared

549

190

35

444

215

48

Färgaryd

1 227

410

33

4 197

1 590

38

Gryteryd

493

135

27

186

105

56

Femsjö

844

185

22

245

115

47

Södra Hestra

1 325

245

19

726

360

50

Södra Unnaryd

2 181

225

19

1 187

460

39

Jälluntofta

424

75

18

75

20

27

Drängsered

1 248

110

9

418

120

29

Torup

2 918

220

8

2 434

680

28

 

Långaryd, som får betraktas som en stor socken, indelas av hävd i 16 rotar. Mellan dessa noteras för år 1900 signifikanta skillnader i andelen medlemmar av Långarydssläkten. Hokhults, Kråkeryds och Nissaryds rotar uppvisar den största andelen, 2/3, och Långaryds rote (området omkring kyrkbyn) den minsta andelen med endast 1/5. Den rote som år 1900 hade näst minst andel, 1/3, är märkligt nog Höljeryds, dit släktens stamföräldrar på sin tid själva hörde.

Flyttningsströmmarna i Långarydsområdet har i flera hundra år framför allt haft västlig riktning. Man har dragit sig åt Hallands jordbruksbygder och de större tätorterna vid kusten. Avsevärt färre ättlingar från Långaryd har flyttat samma sträcka inåt landet. Långaryds västra grannsocknar Kinnared och Gryteryd uppvisar också betydligt större andel länsmansättlingar än angränsande socknar i öster, såsom Södra Unnaryd, Reftele och Kållerstad.

 

Långarydssläktens utbredning i Sveriges län

Kolumn 1: Länets namn
Kolumn 2: Antal ättlingar till stamföräldrarna publicerade i sexbandsverket (2006/2010/2014), exklusive ingifta och motsvarande
Kolumn 3: Antal släktmedlemmar 2006/2010/2014 (dvs inklusive ingifta och motsvarande, avrundat)
Kolumn 4: Andel länsinvånare som tillhör Långarydssläkten
Kolumn 5: Andel av släktmedlemmarna i Sverige som bor i nämnda län

Hallands län

30 326

43 000

14,3%

25,2%

Västra Götalands län

27 859

41 000

2,6%

23,8%

Jönköpings län

14 555

20 700

6,1%

12,1%

Stockholms län

14 344

21 300

1,0%

12,5%

Skåne län

11 932

17 800

1,4%

10,2%

Kronobergs län

3 019

4 500

2,5%

2,7%

Östergötlands län

2 355

3 450

0,8%

2,0%

Kalmar län

2 093

3 150

1,4%

1,9%

Uppsala län

1 658

2 450

0,8%

1,4%

Örebro län

1 272

1 900

0,7%

1,1%

Södermanlands län

1 218

1 800

0,7%

1,1%

Dalarnas län

1 124

1 700

0,6%

1,0%

Värmlands län

1 074

1 550

0,6%

0,9%

Västmanlands län

848

1 250

0,5%

0,7%

Blekinge län

755

1 100

0,7%

0,7%

Gävleborgs län

717

1 050

0,4%

0,6%

Västernorrlands län

581

850

0,4%

0,5%

Västerbottens län

472

700

0,3%

0,4%

Jämtlands län

394

600

0,5%

0,3%

Norrbottens län

307

450

0,2%

0,3%

Gotlands län

202

300

0,5%

0,2%

 

Långarydssläktens utbredning i Sveriges 290 kommuner

Kolumn 1: Kommunens namn (i alfabetisk ordning)
Kolumn 2: Antal ättlingar till stamföräldrarna publicerade i sexbandsverket (2006/2010/2014), exklusive ingifta och motsvarande
Kolumn 3: Antal släktmedlemmar 2006/2010/2014 (dvs inklusive ingifta och motsvarande, avrundat)
Kolumn 4: Andel kommuninvånare som tillhör Långarydssläkten
Kolumn 5: Andel av släktmedlemmarna i Sverige som bor i nämnda kommun

Ale

377

550

2,0%

0,3%

Alingsås

640

950

2,5%

0,6%

Alvesta

303

450

2,4%

0,3%

Aneby

54

80

1,2%

0,0%

Arboga

41

60

0,5%

0,0%

Arjeplog

0*

0*

0,0%

0,0%

Arvidsjaur

6

10

0,2%

0,0%

Arvika

102

150

0,6%

0,1%

Askersund

57

80

0,7%

0,0%

Avesta

84

125

0,6%

0,1%

Bengtsfors

89

130

1,3%

0,1%

Berg

20

30

0,4%

0,0%

Bjurholm

0*

0*

0,0%

0,0%

Bjuv

136

200

1,4%

0,1%

Boden

21

30

0,1%

0,0%

Bollebygd

168

250

3,0%

0,1%

Bollnäs

87

130

0,5%

0,1%

Borgholm

146

220

2,0%

0,1%

Borlänge

132

200

0,4%

0,1%

Borås

3 509

5 100

5,0%

3,0%

Botkyrka

340

500

0,6%

0,3%

Boxholm

23

30

0,6%

0,0%

Bromölla

65

100

0,8%

0,1%

Bräcke

21

30

0,4%

0,0%

Burlöv

88

130

0,8%

0,1%

Båstad

252

375

2,6%

0,2%

Dals-Ed

31

45

1,0%

0,0%

Danderyd

443

650

2,1%

0,4%

Degerfors

21

30

0,3%

0,0%

Dorotea

4

6

0,2%

0,0%

Eda

16

25

0,3%

0,0%

Ekerö

258

375

1,5%

0,2%

Eksjö

137

200

1,2%

0,1%

Emmaboda

50

75

0,8%

0,0%

Enköping

176

250

0,6%

0,1%

Eskilstuna

377

550

0,6%

0,3%

Eslöv

247

375

1,2%

0,2%

Essunga

37

55

1,0%

0,0%

Fagersta

25

40

0,3%

0,0%

Falkenberg

6 596

9 300

23,0%

5,5%

Falköping

282

425

1,4%

0,2%

Falun

305

450

0,8%

0,3%

Filipstad

18

25

0,2%

0,0%

Finspång

83

125

0,6%

0,1%

Flen

70

100

0,6%

0,1%

Forshaga

19

25

0,2%

0,0%

Färgelanda

51

75

1,1%

0,0%

Gagnef

32

50

0,5%

0,0%

Gislaved

6 375

8 700

30,0%

5,1%

Gnesta

53

80

0,8%

0,0%

Gnosjö

726

1 100

11,5%

0,6%

Gotland

202

300

0,5%

0,2%

Grums

7

10

0,1%

0,0%

Grästorp

15

20

0,3%

0,0%

Gullspång

41

60

1,1%

0,0%

Gällivare

3

5

0,0%

0,0%

Gävle

248

375

0,4%

0,2%

Göteborg

8 327

12 300

2,4%

7,2%

Götene

99

150

1,1%

0,1%

Habo

227

350

3,3%

0,2%

Hagfors

23

30

0,2%

0,0%

Hallsberg

61

90

0,6%

0,1%

Hallstahammar

21

30

0,2%

0,0%

Halmstad

12 281

17 500

19,0%

10,3%

Hammarö

90

130

0,9%

0,1%

Haninge

468

700

0,9%

0,4%

Haparanda

7

10

0,1%

0,0%

Heby

30

45

0,3%

0,0%

Hedemora

42

65

0,4%

0,0%

Helsingborg

1 786

2 650

2,1%

1,6%

Herrljunga

111

160

1,7%

0,1%

Hjo

87

130

1,5%

0,1%

Hofors

7

10

0,1%

0,0%

Huddinge

543

800

0,8%

0,5%

Hudiksvall

169

250

0,7%

0,1%

Hultsfred

100

150

1,1%

0,1%

Hylte

3 568

4 600

45,0%

2,7%

Håbo

144

220

1,1%

0,1%

Hällefors

25

40

0,5%

0,0%

Härjedalen

24

35

0,3%

0,0%

Härnösand

50

75

0,3%

0,0%

Härryda

864

1 250

3,7%

0,7%

Hässleholm

358

525

1,0%

0,3%

Höganäs

371

550

2,2%

0,3%

Högsby

42

65

1,1%

0,0%

Hörby

125

190

1,3%

0,1%

Höör

141

200

1,3%

0,1%

Jokkmokk

4

6

0,1%

0,0%

Järfälla

343

500

0,8%

0,3%

Jönköping

2 831

4 150

3,3%

2,4%

Kalix

4

5

0,0%

0,0%

Kalmar

588

900

1,4%

0,5%

Karlsborg

137

200

2,9%

0,1%

Karlshamn

162

240

0,8%

0,1%

Karlskoga

139

200

0,7%

0,1%

Karlskrona

343

500

0,8%

0,3%

Karlstad

474

700

0,8%

0,4%

Katrineholm

145

220

0,7%

0,1%

Kil

21

30

0,3%

0,0%

Kinda

71

100

1,0%

0,1%

Kiruna

27

40

0,2%

0,0%

Klippan

175

250

1,5%

0,1%

Knivsta

80

120

0,8%

0,1%

Kramfors

31

45

0,2%

0,0%

Kristianstad

578

850

1,1%

0,5%

Kristinehamn

111

160

0,7%

0,1%

Krokom

52

75

0,5%

0,0%

Kumla

106

150

0,7%

0,1%

Kungsbacka

2 207

3 250

4,4%

1,9%

Kungsör

18

25

0,3%

0,0%

Kungälv

752

1 150

2,8%

0,7%

Kävlinge

335

500

1,7%

0,3%

Köping

64

100

0,4%

0,1%

Laholm

1 467

2 150

9,0%

1,3%

Landskrona

298

450

1,1%

0,3%

Laxå

3

5

0,1%

0,0%

Lekeberg

34

50

0,7%

0,0%

Leksand

61

90

0,6%

0,1%

Lerum

741

1 100

2,9%

0,6%

Lessebo

74

100

1,2%

0,1%

Lidingö

495

750

1,7%

0,4%

Lidköping

215

325

0,9%

0,2%

Lilla Edet

133

200

1,6%

0,1%

Lindesberg

74

100

0,4%

0,1%

Linköping

1 103

1 600

1,1%

0,9%

Ljungby

1 162

1 750

6,5%

1,0%

Ljusdal

29

40

0,2%

0,0%

Ljusnarsberg

9

15

0,3%

0,0%

Lomma

286

425

2,0%

0,2%

Ludvika

73

100

0,4%

0,1%

Luleå

148

220

0,3%

0,1%

Lund

1 717

2 600

2,4%

1,5%

Lycksele

10

15

0,1%

0,0%

Lysekil

264

400

2,8%

0,2%

Malmö

2 223

3 300

1,1%

1,9%

Malung

18

25

0,2%

0,0%

Malå

1

2

0,1%

0,0%

Mariestad

159

240

1,0%

0,1%

Mark

1 600

2 350

7,0%

1,4%

Markaryd

141

200

2,1%

0,1%

Mellerud

74

100

1,1%

0,1%

Mjölby

100

150

0,6%

0,1%

Mora

147

220

1,1%

0,1%

Motala

211

300

0,7%

0,2%

Mullsjö

120

180

2,6%

0,1%

Munkedal

87

130

1,3%

0,1%

Munkfors

4

7

0,2%

0,0%

Mölndal

1 331

1 950

3,2%

1,1%

Mönsterås

123

180

1,4%

0,1%

Mörbylånga

126

190

1,4%

0,1%

Nacka

728

1 100

1,3%

0,6%

Nora

48

70

0,7%

0,0%

Norberg

17

25

0,4%

0,0%

Nordanstig

9

15

0,2%

0,0%

Nordmaling

7

10

0,1%

0,0%

Norrköping

526

800

0,6%

0,5%

Norrtälje

322

475

0,8%

0,3%

Norsjö

5

7

0,2%

0,0%

Nybro

105

150

0,8%

0,1%

Nykvarn

56

80

0,9%

0,0%

Nyköping

219

325

0,6%

0,2%

Nynäshamn

116

175

0,7%

0,1%

Nässjö

342

500

1,7%

0,3%

Ockelbo

6

10

0,2%

0,0%

Olofström

42

65

0,5%

0,0%

Orsa

45

65

0,9%

0,0%

Orust

132

200

1,3%

0,1%

Osby

72

100

0,8%

0,1%

Oskarshamn

370

550

2,1%

0,3%

Ovanåker

10

15

0,1%

0,0%

Oxelösund

62

90

0,8%

0,1%

Pajala

12

15

0,2%

0,0%

Partille

689

1 050

3,0%

0,6%

Perstorp

157

230

3,3%

0,1%

Piteå

62

90

0,2%

0,1%

Ragunda

16

25

0,4%

0,0%

Robertsfors

8

10

0,1%

0,0%

Ronneby

143

210

0,7%

0,1%

Rättvik

46

70

0,6%

0,0%

Sala

60

90

0,4%

0,1%

Salem

126

190

1,2%

0,1%

Sandviken

80

120

0,3%

0,1%

Sigtuna

201

300

0,8%

0,2%

Simrishamn

101

150

0,8%

0,1%

Sjöbo

116

175

1,0%

0,1%

Skara

142

210

1,1%

0,1%

Skellefteå

85

125

0,2%

0,1%

Skinnskatteberg

8

10

0,2%

0,0%

Skurup

64

100

0,7%

0,1%

Skövde

433

650

1,3%

0,4%

Smedjebacken

27

40

0,4%

0,0%

Sollefteå

88

130

0,6%

0,1%

Sollentuna

498

750

1,2%

0,4%

Solna

372

550

0,8%

0,3%

Sorsele

1

2

0,1%

0,0%

Sotenäs

132

200

2,2%

0,1%

Staffanstorp

216

325

1,5%

0,2%

Stenungsund

401

600

2,5%

0,4%

Stockholm

6 308

9 400

1,1%

5,5%

Storfors

12

15

0,3%

0,0%

Storuman

8

10

0,2%

0,0%

Strängnäs

184

275

0,9%

0,2%

Strömstad

92

140

1,2%

0,1%

Strömsund

19

25

0,2%

0,0%

Sundbyberg

236

350

0,9%

0,2%

Sundsvall

257

375

0,4%

0,2%

Sunne

34

50

0,4%

0,0%

Surahammar

21

30

0,3%

0,0%

Svalöv

86

125

0,9%

0,1%

Svedala

153

230

1,2%

0,1%

Svenljunga

1 171

1 650

16,0%

1,0%

Säffle

93

140

0,9%

0,1%

Säter

32

50

0,5%

0,0%

Sävsjö

160

240

2,2%

0,1%

Söderhamn

72

100

0,4%

0,1%

Söderköping

53

80

0,6%

0,0%

Södertälje

356

525

0,6%

0,3%

Sölvesborg

65

100

0,6%

0,1%

Tanum

96

140

1,1%

0,1%

Tibro

58

90

0,8%

0,1%

Tidaholm

70

100

0,8%

0,1%

Tierp

34

50

0,2%

0,0%

Timrå

35

50

0,3%

0,0%

Tingsryd

81

120

1,0%

0,1%

Tjörn

166

250

1,7%

0,1%

Tomelilla

42

65

0,5%

0,0%

Torsby

12

15

0,1%

0,0%

Torsås

18

25

0,4%

0,0%

Tranemo

1 254

1 800

15,5%

1,1%

Tranås

122

180

1,0%

0,1%

Trelleborg

231

350

0,8%

0,2%

Trollhättan

511

750

1,4%

0,4%

Trosa

70

100

0,9%

0,1%

Tyresö

367

550

1,3%

0,3%

Täby

626

900

1,4%

0,5%

Töreboda

44

65

0,7%

0,0%

Uddevalla

617

900

1,7%

0,5%

Ulricehamn

763

1 150

5,0%

0,7%

Umeå

328

500

0,4%

0,3%

Upplands Väsby

171

250

0,6%

0,1%

Upplands-Bro

120

180

0,8%

0,1%

Uppsala

1 114

1 650

0,8%

1,0%

Uppvidinge

69

100

1,1%

0,1%

Vadstena

48

70

0,9%

0,0%

Vaggeryd

688

1 050

8,0%

0,6%

Valdemarsvik

27

40

0,5%

0,0%

Vallentuna

204

300

1,0%

0,2%

Vansbro

50

75

1,1%

0,0%

Vara

135

200

1,3%

0,1%

Varberg

4 207

6 100

10,5%

3,6%

Vaxholm

103

150

1,4%

0,1%

Vellinge

388

575

1,7%

0,3%

Vetlanda

291

425

1,6%

0,2%

Vilhelmina

3

5

0,1%

0,0%

Vimmerby

97

150

1,0%

0,1%

Vindeln

5

7

0,1%

0,0%

Vingåker

38

55

0,6%

0,0%

Vårgårda

160

240

2,2%

0,1%

Vänersborg

334

500

1,4%

0,3%

Vännäs

6

10

0,1%

0,0%

Värmdö

260

375

1,0%

0,2%

Värnamo

2 482

3 550

11,0%

2,1%

Västervik

328

500

1,4%

0,3%

Västerås

573

850

0,6%

0,5%

Växjö

1 055

1 600

2,0%

0,9%

Ydre

15

20

0,5%

0,0%

Ystad

125

190

0,7%

0,1%

Åmål

89

130

1,0%

0,1%

Ånge

28

40

0,4%

0,0%

Åre

62

90

0,9%

0,1%

Årjäng

38

55

0,6%

0,0%

Åsele

1

1

0,0%

0,0%

Åstorp

188

275

1,9%

0,2%

Åtvidaberg

70

100

0,9%

0,1%

Älmhult

134

200

1,3%

0,1%

Älvdalen

30

45

0,6%

0,0%

Älvkarleby

24

35

0,4%

0,0%

Älvsbyn

11

15

0,2%

0,0%

Ängelholm

598

900

2,3%

0,5%

Öckerö

149

220

1,8%

0,1%

Ödeshög

25

40

0,8%

0,0%

Örebro

695

1 050

0,8%

0,6%

Örkelljunga

109

160

1,7%

0,1%

Örnsköldsvik

92

140

0,3%

0,1%

Östersund

180

275

0,5%

0,2%

Österåker

284

425

1,1%

0,2%

Östhammar

56

80

0,4%

0,0%

Östra Göinge

105

150

1,1%

0,1%

Överkalix

0*

1

0,0%

0,0%

Övertorneå

2

3

0,1%

0,0%

 

*I Arjeplog och Överkalix har det tidigare funnits Långarydsättlingar bosatta, men i dag är antalet noll. Bjurholm är enda kommunen där det aldrig tycks ha bott någon ättling till någon av Långarydssläktens stamföräldrar. Däremot är flera ingifta släktingar födda i Bjurholm.

 

Långarydssläktens utbredning i världens länder

Kolumn 1: Landets namn
Kolumn 2: Antal ättlingar till stamföräldrarna publicerade i sexbandsverket (2006/2010/2014), exklusive ingifta och motsvarande
Kolumn 3: Antal släktmedlemmar 2006/2010/2014 (dvs inklusive ingifta och motsvarande, avrundat)
Kolumn 4: Andel av landets invånare som tillhör Långarydssläkten

Sverige

117 105

170 500

1,8000%

USA

8 228

12 500

0,0036%

 

Norge

644

950

0,0150%

 

Danmark

618

900

0,0145%

 

Storbritannien

516

750

0,0011%

 

Canada

490

750

0,0020%

 

Frankrike

228

350

0,0004%

 

Tyskland

219

300

0,0003%

Australien

192

275

0,0011%

Schweiz

147

225

0,0023%

Spanien

139

200

0,0003%

Italien

84

125

0,0002%

Belgien

71

100

0,0008%

Österrike

59

90

0,0010%

 

Nederländerna

52

75

0,0003%

 

Sydafrika

49

75

0,0001%

Finland

49

75

0,0009%

Kina

46

70

0,0000%

Nya Zeeland

35

50

0,0010%

Brasilien

24

35

0,0000%

 

Luxemburg

22

30

0,0063%

 

Thailand

20

30

 

 

Grekland

18

25

 

 

Irland

14

20

 

Japan

14

20

 

 

Singapore

13

20

 

Malta

11

15

 

Förenade arabemiraten

10

15

 

 

Cypern

9

15

 

 

Portugal

9

15

 

Taiwan

8

10

 

 

Indonesien

7

10

 

Island

7

10

 

 

Bolivia

6

8

 

 

Costa Rica

6

8

 

Mexiko

6

8

 

Filippinerna

6

8

 

 

Indien

5

7

 

Kenya

4

6

 

 

Libanon

4

6

 

 

Ryssland

4

6

 

 

Polen

3

6

 

Lettland

4

4

 

Ecuador

3

4

 

Guatemala

3

4

 

Egypten

2

4

 

Bahrain

2

3

 

Bulgarien

2

3

 

 

Colombia

2

3

 

 

Malaysia

2

3

 

Monaco

2

3

 

Saudi-Arabien

2

2

 

Zimbabwe

2

2

 

Chile

1

2

 

Marocko

1

2

 

Mocambique

1

2

 

Vietnam

1

2

 

Jungfröarna

1

1

 

Paraguay

1

1

 

Qatar

1

1

 

Tanzania

1

1

 

Ungern

1

1

 


I ytterligare ett antal länder har det tidigare funnits Långarydsättlingar bosatta, bland dem Estland, Israel, Kuba, Nigeria, Turkiet och Uruguay.

 

Långarydssläktens utbredning i USA:s delstater m m

Kolumn 1: Statens namn (District of Columbia och Puerto Rico ej stater)
Kolumn 2: Antal ättlingar till stamföräldrarna 2006 publicerade i de fyra första banden i bokverket, exklusive ingifta och motsvarande
Kolumn 3: Antal släktmedlemmar 2006 (dvs inklusive ingifta och motsvarande, avrundat)
Kolumn 4: Andel av statens invånare som tillhör Långarydssläkten

Alabama

8

12

0,0003%

Alaska

16

25

0,0038%

Arizona

40

60

0,0010%

Arkansas

3

4

0,0002%

California

398

590

0,0016%

Colorado

159

230

0,0050%

Connecticut

74

110

0,0031%

Delaware

0

0

0,0000%

District of Columbia

10

15

0,0027%

Florida

118

175

0,0010%

Georgia

22

35

0,0004%

Hawaii

6

10

0,0008%

Idaho

38

55

0,0038%

Illinois

130

190

0,0015%

Indiana

28

40

0,0006%

Iowa

32

45

0,0015%

Kansas

109

160

0,0058%

Kentucky

4

6

0,0001%

Louisiana

12

20

0,0004%

Maine

5

7

0,0006%

Maryland

46

70

0,0012%

Massachusetts

78

115

0,0018%

Michigan

77

115

0,0011%

Minnesota

526

780

0,0152%

Mississippi

0

0

0,0000%

Missouri

14

20

0,0003%

Montana

12

20

0,0021%

Nebraska

43

65

0,0037%

Nevada

12

20

0,0008%

New Hampshire

32

50

0,0038%

New Jersey

59

90

0,0010%

New Mexico

11

15

0,0008%

New York

126

190

0,0010%

North Carolina

22

30

0,0003%

North Dakota

29

40

0,0063%

Ohio

56

80

0,0007%

Oklahoma

5

7

0,0002%

Oregon

60

90

0,0025%

Pennsylvania

169

250

0,0020%

Puerto Rico

1

1

0,0000%

Rhode Island

12

20

0,0019%

South Carolina

7

10

0,0002%

South Dakota

4

6

0,0008%

Tennessee

5

7

0,0001%

Texas

94

140

0,0006%

Utah

25

35

0,0014%

Vermont

10

15

0,0024%

Virginia

41

60

0,0008%

Washington

205

300

0,0048%

West Virginia

0*

0*

0,0000%

Wisconsion

66

100

0,0018%

Wyoming

6

10

0,0020%

USA, okänd stat

3 026

4 460

 

 

Hälften av de i USA boende kända Långarydsättlingarna har ingen delstat redovisad. Bland släktingarna med känd delstat är svenskstaten Minnesota den vanligast förekommande, följt av västkuststaterna California och Washington. Även i Pennsylvania, Colorado, Illinois, New York, Florida och Kansas bor många medlemmar av Långarydssläkten.

I förhållande till staternas folkmängd har lilla North Dakota störst andel släktingar efter Minnesota.

*I West Virginia har det tidigare funnits Långarydsättlingar bosatta, men 2006 är antalet noll, så vitt känt.

 

Upphovsrätt/Copyright © 2004-2014 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se