Vem är släkt med vem?

Långarydssläkten består egentligen av två släkter, Simonsstammen och Våthultsstammen, som är intimt ihopflätade med varandra.

Långarydssläkten omfattar totalt omkring 254 000 personer (inklusive ingifta och motsvarande). De flesta av dessa, cirka 165 000, tillhör både Simonsstammen och Våthultsstammen. Därutöver finns det ytterligare 45 000 personer som tillhör Simonsstammen och ytterligare ungefär lika många som tillhör Våthultsstammen. Totalt omfattar alltså Simonsstammen cirka 210 000 personer och Våthultsstammen ungefär lika många.

Våthultsstammens stamföräldrar var bonden och kyrkvärden Nils Andersson i Askebo, Våthult (1620–1717) och hans hustru Börta (ca 1631–1705). Nils Anderssons föräldrar känner vi också till: bonden i Askebo Anders Månsson och hans hustru Ingeborg (Boja) Jonsdotter. Alla personer i band 1 till och med 5 i bokverket om Långarydssläkten tillhör Våthultsstammen.

Nils Andersson och Börta hade bland annat dottern Ingrid Nilsdotter (1676–1754), som gifte sig med länsman Anders Jönsson (ca 1662-1716), som tillhörde Simonsstammen. Deras ättlingar är de personer som redovisas i band 1 till och med 4 i bokverket om Långarydssläkten.

Till Simonsstammen hör alla personer i band 1 till och med 4 samt band 6 i bokverket om Långarydssläkten. Det gäller även många i band 5, till exempel alla vars individbeteckning börjar på V-cb.

Simonsstammen är uppkallad efter bonden Simon i Södra Fagerhult i Långaryd, som föddes i början av 1500-talet. Simon hade fyra barn och hans son Per Simonsson hade åtta barn. Trots detta härstammar alla nutida Simonsättlingar vi kunnat spåra från Per Simonssons sonson Lars Månsson, som alltså är gemensam anfader till alla kända Simonsättlingar. Lars Månsson (död 1686) var bonde i Holmen i Långaryd och hade med sin hustru Ingegerd barnen Elin Larsdotter [S-a, ca 1641–1718] och Nils Larsson [S-B, ca 1644–1704]. Ungefär hälften av släktingarna i bokband 6 (som kommer ut 2014) härstammar från Elins Larsdotters dotter Elisabeth Jönsdotter [S-ac, 1668–1705] och den andra halvan från Nils Larssons dotter Anna Nilsdotter [S-Bc, 1685–1763]). Nils Larsson hade också sonen Per Nilsson [S-BB, 1677–1770]. Han gifte sig med Brita Månsdotter [V-cb, 1688–1766], som tillhörde Våthultsstammen. Deras efterkommande (ungefär 13 000 personer) finns redan publicerade i band 5 och återfinns därför inte i band 6.

 

 

Upphovsrätt/Copyright © 2014 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se