Hur mycket släkt är jag med stamfar?

Av Per Andersson

Hur mycket släkt en ättling är till stamfadern beror på dels i vilken generation efter stamfadern avkomlingen befinner sig, dels på hur många håll han eller hon härstammar från honom (en femtedel av alla ättlingar har två eller flera härstamningar).

Ett sätt att uttrycka släktskapsgraden är att ange hur stor andel – i procent – som stamfadern utgör av ättlingens anor i den generation där stamfadern befinner sig. För stamfaderns barn representerar han hälften (50 procent) av deras ursprung (och stammodern den andra hälften), i nästa generation (barnbarnen) hälften av hälften (25 procent), osv. Om man leder sitt ursprung till stamfadern på mer än ett håll, summerar man procenttalen. Exempel: Ett barn till två av stamfaderns barnbarn, som är kusiner, har släktskapsgraden 12,5 + 12,5 = 25. Det är samma värde som för ett barnbarn på en enda linje. Observera dock att procentsatsen inte gör anspråk på att uttrycka den genetiska likheten med stamfadern utan endast är ett teoretiskt värde för att jämföra olika personers grad av släktskap till stamfadern.

Antalet generationer efter stamfadern motsvarar antalet bokstäver i individbeteckningen (som finns först på varje ättlings rad i släktboken). Vid härstamning på en linje är släktskapsgraden för respektive generation följande (procent):

1: 50
2: 25
3: 12,5
4: 6,25
5: 3,125
6: 1,5625
7: 0,78125
8: 0,390625
9: 0,1953125
10: 0,09765625
11: 0,048828125
12: 0,0244140625
13: 0,01220703125

Släktens nu levande medlemmar är spridda över hela sju generationer, från nummer 7 till 13. De som är minst släkt till stamfadern är fyra ättlingar i 13:e generationen som härstammar på en enda linje; släktskapsgraden är ca 0,012 procent (drygt en tiotusendel). Den år 2004 avlidna Ingeborg Sonesson [aCf Gcf e:6] i Kallinge var fram till sin bortgång den mest besläktade. Hon var ättling på sex håll, ett i generation nummer 6, fyra i nummer 7 och ett i nummer 8. Därmed blir släktskapsgraden: 1,5625 + 4 * 0,78125 + 0,390625 = 5,08375 (ungefär 1/20). Den meste ättlingen är alltså drygt 400 gånger mer besläktad med stamfadern.

Två ytterligare exempel: Per Andersson [daC hgA cA:4], som är ättling i generation nummer 8 på en linje och i nummer 9 på tre linjer, har en grad av släktskap till stamfadern som är ungefär 1 procent (0,977). Johan Lindhardt [aCc EBB cDc C] härstammar i 10:e led en gång från stamfadern, vilket innebär ungefär 1 promille (0,098 procent).

Upphovsrätt/Copyright © 2004–2006 Per Andersson

Källa: www.langarydsslakten.se