Långarydssläktens nyhetsbrev

För att hålla släktmedlemmarna fortlöpande orienterade om vad som händer i släkten, släktforskningen och släktgemenskapen distribuerar Johan Lindhardt och Per Andersson då och då ett nyhetsbrev om Långarydssläkten per e-post till dem som är intresserade.

Var och en som önskar få nyhetsbreven är välkommen att mejla till Johan Lindhardt. Uppge namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning.

• Nyhetsbrev 40 – 2020-05-11

• Nyhetsbrev 39 – 2019-01-21

• Nyhetsbrev 38 – 2018-04-14

• Nyhetsbrev 37 – 2017-08-20

• Nyhetsbrev 36 – 2017-02-26

• Nyhetsbrev 35 – 2016-06-13

• Nyhetsbrev 34 – 2015-05-13

• Nyhetsbrev 33 – 2014-12-09

• Nyhetsbrev 32 – 2014-08-19

• Nyhetsbrev 31 (L+V) – 2014-05-25

• Nyhetsbrev 31 (S) – 2014-05-19

• Nyhetsbrev 30 – 2014-03-04

• Nyhetsbrev 29 – 2013-10-15

• Nyhetsbrev 28 – 2013-02-24

• Nyhetsbrev 27 – 2012-08-13

• Nyhetsbrev 26 – 2012-04-26

• Nyhetsbrev 25 – 2011-12-07

• Nyhetsbrev 24 (V) – 2011-04-28

• Nyhetsbrev 24 (L) – 2011-04-27

• Nyhetsbrev 23 – 2010-11-25

• Nyhetsbrev 22 – 2010-08-20

• Nyhetsbrev 21 (L) – 2010-05-24

• Nyhetsbrev 21 (V) – 2010-05-08

• Nyhetsbrev 20 – 2010-02-24

• Nyhetsbrev 19 – 2009-11-16

• Nyhetsbrev 18 – 2009-05-04

• Nyhetsbrev 17 – 2008-11-11

• Nyhetsbrev 16 – 2008-06-16

• Nyhetsbrev 15 – 2008-03-24

• Nyhetsbrev 14 – 2007-11-29

• Nyhetsbrev 13 – 2007-08-12

• Nyhetsbrev 12 – 2007-03-06

• Nyhetsbrev 11 – 2006-11-27

• Nyhetsbrev 10 – 2006-08-24

• Nyhetsbrev 9 – 2006-06-18

• Nyhetsbrev 8 – 2006-05-06

• Nyhetsbrev 7 – 2006-01-19

• Nyhetsbrev 6 – 2005-11-24

• Nyhetsbrev 5 – 2005-05-25

• Nyhetsbrev 4 – 2004-11-02

• Nyhetsbrev 3 – 2003-11-30

• Nyhetsbrev 2 – 2002-11-29

• Nyhetsbrev 1 – 2002-08-11

Källa: www.langarydsslakten.se