Minnesstenen

 

Av Per Andersson

Både Anders Jönsson och Ingrid Nilsdotter är begravda i Långaryd. Någon gravsten finns inte bevarad på kyrkogården, och ingen känner längre platsen för deras vilorum.

För att ändå bevara minnet av den stora släktens utgångspunkt, genomfördes vid Långarydssläktens stora släktmöte 1991 en insamling av medel till en minnesvård över släktens stamfader länsman Anders Jönsson (1662–1716) och hans hustru Ingrid Nilsdotter (1676–1753).

Åtta år senare var en minnessten – hämtad från stamfaderns gård Höljeryd och försedd med inskription – färdig att avtäckas på Långaryds kyrkogård. Detta skedde vid ett släktmöte den 22 augusti 1999. Släktens vapenflagga var hissad på församlingshemmets stora flaggstång och 300-talet deltagare hade slutit upp.

Stenen, som fått sin plats framför kyrkan till höger innanför kyrkogårdsgrinden, stod färdig att avtäckas tack vare arbetsinsatser från Birgitta Holmén med make Göte och svåger Bertil. Stenen hade de hämtat från länsmannens gård Höljeryd och fraktat till stenhuggeri i Halmstad för bearbetning och anbringande av en plåt med inskription som genom Per Anderssons försorg tillverkats i Stockholm.

Klockan 12.30 inleddes en minnesstund över släktens stamföräldrar i Långaryds kyrka. Psalmer sjöngs, församlingens präst Roland Johansson talade och Per Andersson blickade tillbaka i släktens historia. Därefter samlades deltagarna på kyrkogården, där minnesvården avtäcktes av Per Andersson biträdd av Johan Lindhardt och Birgitta Holmén.

En friluftsgudstjänst hölls klockan 14 i Långaryds hembygdsgård i Jansberg, dit länsmannens efterkommande hade förflyttat sig från kyrkbyn. Gudstjänsten följdes av kaffe i det gröna och tillfälle för släktingarna att umgås i det vackra sensommarvädret. Tillfälle gavs också till rundvandring i hembygdsgården.

Minnesstenens inskription, föregången av släktvapnet med omskriften ”Långarydssläkten”:

TILL MINNE

AV LÄNSMANNEN

ANDERS JÖNSSON

DÖD 1716 54 ÅR GAMMAL

OCH HANS HUSTRU

INGRID NILSDOTTER

DÖD 1753 77 ÅR GAMMAL

STAMFÖRÄLDRAR FÖR

LÅNGARYDSSLÄKTEN

STENEN HÄMTAD FRÅN DERAS GÅRD

HÖLJERYD

REST 1999

2510 ÄTTLINGAR SAMLADE TILL

SLÄKTMÖTE HÄR DEN 5 MAJ 1991

TIDEVARV KOMMA, TIDEVARV FÖRSVINNA

SLÄKTEN FÖLJA SLÄKTENS GÅNG

Upphovsrätt/Copyright © 2004 Per Andersson

Källa: www.langarydsslakten.se