Meddela e-post för att få nyhetsbrev

För att hålla släktmedlemmarna fortlöpande orienterade om vad som händer i släkten, släktforskningen och släktgemenskapen distribuerar Per Andersson och Johan Lindhardt då och då ett nyhetsbrev om Långarydssläkten per e-post till dem som är intresserade.

Var och en som önskar få nyhetsbreven är välkommen att mejla till Johan Lindhardt. Uppge namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning.

Den som inte längre vill stå på utskickslistan meddelar detta på enklaste sätt.

Källa: www.langarydsslakten.se