Johan Lindhardt 

Johan Lindhardt föddes 1974 i Borås och växte upp en mil väster därom, i Sandared. Hans föräldrar, Christer och Gunilla, är båda lärare. I övrigt består hans släkt i stor utsträckning av präster inom framför allt Göteborgs stift. Farfadern Olof Lindhardt var kyrkoherde i Surteby-Kattunga och kontraktsprost i Marks och Bollebygds kontrakt i södra Västergötland. Morfadern Lars Lindman var kontraktsprost i grannkontraktet Kind och kyrkoherde i Kalv. Även farfars far, morfars far och mormors far var präster, i likhet med farfars morfar, farmors farfar och morfars morfar. Den sistnämnde var den Långarydsfödde kyrkoherden och psalmdiktaren Lars Johan Nyblom, varigenom Johan Lindhardt tillhör Långarydssläkten.

Johan Lindhardt intresserade sig tidigt för släktforskning. Som barn fick han i present ”Lilla släktboken”, där han fyllde i personuppgifter, som han fick reda på genom att fråga runt bland släktingarna. Från 13-årsåldern tillbringade han en stor del av sin fritid på Borås stadsbibliotek, där han i sin forskning först använde biografisk och genealogisk uppslagslitteratur och senare mikrokortskopior av äldre kyrkoböcker.

1990 fick Johan Lindhardt kännedom om Långarydssläkten och att han själv tillhör den. Detta skedde i samband med att Per Andersson gav ut den fjärde upplagan av boken om släkten. Snart väcktes Johan Lindhardts nyfikenhet på de släktgrenar som fortfarande var outredda och han började utforska Helena Örbergs [dh] ättlingar i södra Västergötland. Han utarbetade 1991 också ett släkt- och ortnamnsregister till 1990 års släktbok, vilket gavs ut i tryck.

Snart övergick han till ett mer systematiskt utforskande av Långarydssläkten, socken för socken, en tidsperiod i taget. År 1992 besökte han Långaryd för första gången och fick då stifta bekantskap med den store Långarydskännaren Anna Åqvist, som han sedan många gånger skulle besöka under sina forskningsresor.

Under 1994 utsträckte Johan Lindhardt sin forskning i släkten till 1900-talet. Han började då anlita pastorsexpeditionernas kyrkoböcker. Under sina sommarledigheter från universitet cyklade han från Göteborg till närmare hundra pastorsexpeditioner i Halland, Småland och Västergötland. Han har också besökt ett flertal landsarkiv, stadsarkiv och bibliotek runt om i landet för sin forskning om Långarydssläkten. På Skatteverket har han kontinuerligt sedan många år tillbaka arbetat med allmänhetens terminal för att få klarhet i aktuella släktförhållanden. Genom tusentals telefonsamtal, brev, fax och mejl har han skaffat ytterligare information från pastorsexpeditioner, Skatteverket och arkiv. Det främsta källmaterialet är folkbokföringens olika handlingar och därtill bouppteckningar, viktiga hjälpmedel för släktforskning i form av databaser, såsom Sveriges dödbok och Sveriges befolkning 1970, 1980 och 1990 samt nätsidor som upplysning.se.

Arbetet med Långarydssläkten har sedan 1991 varit en dominerande fritidssysselsättning. Per Anderssons och Johan Lindhardts gemensamma arbetsinsatser resulterade 1998 i den femte utgåvan av ”Långarydssläkten”. 2002 utkom en tilläggsbok och 2006 en ny utgåva i fyra band. Fyra år senare utgavs det femte och 2014 det sjätte bokbandet om Långarydssläkten.

Som 18-åring började Johan Lindhardt studera vid Göteborgs universitet, där han åren 1993–1996 läste historia, statsvetenskap, etnologi och svenska. Studierna resulterade bland annat i en fil kand-examen 1996. 1999–2002 studerade han på Journalisthögskolan vid samma universitet. Under studietiden arbetade han tidvis som journalist på Borås Tidning och Hallands Nyheter. 2002–2004 var han redigerare och reporter på Eskilstuna-Kuriren. 2004–2014 var han verksam i Stockholm, på Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Sedan 2014 är han bosatt i Göteborg.

Upphovsrätt/Copyright © 2004–2014 Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se