Folkskollärare Gustaf Nordlander
(1818–1889) [daC ha:2-g]

Av Monika Rosén [daC haA cc:2]

Gunilla Jehanders äldsta dotter, min morfars mor, Susanna Maria Jehander var gift med folkskolläraren Gustaf Otto Nordlander. Han föddes den 16 maj 1818 som äldste son till Zachris Andersson och Johanna Sofia Nilsdotter i Norra Sandsjö socken. Makarna hade ytterligare en son, Anders Johan, född 1820. I husförhörslängden betecknas hemmet som utfattigt och fadern som sjuklig. Han dog 1829, varefter modern gifte om sig och fick ytterligare en son, Per August Petersson, född 1831.

Namnet Nordlander fick Gustaf Otto, enligt min mor Elsa Rosén, därför att hans lärare av misstag skrev sitt eget namn på hans betyg. När läraren upptäckte detta sade han: ”Jag skänker dig mitt namn.” Även Anders Johan kallade sig Nordlander.

1843 skrevs bröderna Nordlander in vid seminariet i Växjö och tillhörde dess första årskull. Anders Johan tog sin examen 1844, men Gustaf Otto avbröt sina studier, antagligen av ekonomiska skäl, och fullföljde sin examen först 1847. Från hans seminarietid finns följande släkttradition (jag citerar från Helge Roséns tal vid Färgaryds skoljubileum; uppgifterna kommer tydligen frän provinsialläkare Oscar Nordlander):”Någon gång i början av 1840-talet hade en yngling från det då nystartade seminariet i Växjö slagit sig ner i allén som leder till Östrabo biskopsboställe och han satt där fördjupad i någon bok. Då kom en äldre, blåöga, vitlockig man fram till honom och undrade vad han läste. Ynglingen räckte honom boken. Då mannen fick se den, kastade han den ifrån sig med orden: 'Jaså, sånt skräp!' Så fortsatte han allén upp mot Östrabo. De här närvarande har förmodligen redan gissat, vem der var. Det var Växjö stifts berömde biskop, Esaias Tegnér. Seminaristen fällde inte modet vid den store skaldens föraktfulla yttrande. Han fortsatte sina studier och tog sin folkskollärarexamen. Med tiden blev han den förste utexaminerade folkskolläraren i Färgaryd. Hans namn är Gustaf Otto Nordlander.”

1848 fick Gustaf Otto Nordlander anställning som folkskollärare i Färgaryd och 1851 gifte han sig med Susanna Maria Svensdotter Jehander. De bodde till en början på hustruns födelsegärd Västra Åkralt men flyttade sedan till Kråxhult för att sedan återvända till Åkralt. 1872, året efter Susanna Marias död, köptes torpet Carlsberg, där sedan döttrarna Sofia, Emma och Augusta, alla småskollärarinnor, kom att bo. Gustaf och Susanna hade också tre söner: August, kyrkoherde i Hössna, Oscar, med doktor och provinsialläkare i Växjö, samt Amandus, fil doktor och folkskoleinspektör i Gävle. Gustaf Nordlander avled 1889 i Eggvena i Västergötland.

Upphovsrätt/Copyright © 2004 Monika Rosén

Källa: www.langarydsslakten.se