Släktens förgrening

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Den släkt som Simon i Södra Fagerhult gav upphov till omfattar omkring 210 000 hittills spårade personer, inklusive ingifta och motsvarande. De omkring tre fjärdedelar som alltjämt är i livet fördelar sig på släktens åtta senaste generationer.

Till följd av de uppemot 4 000 släktgiftena och samboförhållandena mellan ättlingar leder tiotusentals ättlingar sitt ursprung till stamfadern Simon på mer än en linje, som mest 15. Den ättling som räknar flest biologiska härstamningar från honom är Mikael Johansson [aCf GGG BbA:15] i Långaryd, född 1991. Av dessa 15 härstamningar går 12 genom länsman Anders Jönsson [S-aA] och 3 genom grenen S-Bc i band 6.

Tre andra släktingar har 14 härstamningar från Simon: Arnold Lorentsson [dbA Hfb EA:14] i Hyltebruk, född 1938, samt syskonen Elina och Erik Mathiasson [aDD ccB bea aa:14 och aDD ccB bea aB:14] i Hyltebruk, födda 2003 och 2005.

Spännvidden i födelsetid inom släktens generationer efter stamfadern Lars Månsson

Lars Månsson och hans hustru Ingegerd är närmaste gemensamma stamföräldrar till alla nu kända Simonsättlingar, dvs dem i band 1–4 och 6 samt vissa i band 5. För att ange denna deras gemensamma utgångspunkt är “S-aA-” (dvs länsman Anders Jönsson), tillagt framför beteckningarna på ättlingarna i band 1–4.

Generation    Först födda ättling                   Sist/senast födda ättling

 1

ca 1641

S-a

1644

S-B

 2

ca 1662

S-aA

1685

S-Bc

 3

1695

S-aca

1731

S-BBG [= V-cbG]

 4

1718

S-aA-aa

1794

S-BBG j [= V-cbG j]

 5

1738

S-aA-aaA

1819

S-Bcf GG:2 [= FCd G]

 6

1764

S-aA-aaA A

1865

S-Bcf GEi:2 [= FCd Ei]

 7

1789

S-aA-aDa aa

1906

S-BBF dEI j:2

 8

1816

S-aA-aDa aCa

1942

S-BBF ddC Gk:2

 9

1837

S-aA-aDa aCa a

1978

S-BBF ddC Gfd:2

 10

1865

S-aA-aDa aCa CA

2009

S-BBF dEk aDb B

 11

1898

S-aA-aDa aCE caa

2014

 

 12

1921

S-aA-aDa aCE caa a

2014

 

 13

1945

S-aA-aDa aCE caa aA

2014

 

 14

1968

S-aA-aDa aCE caa aAa

2014

 

 15

1996

S-aA-aDa aCE caa CaA A

 

 

Den sist avlidna ättlingen i respektive utslocknad generation
(generation, namn, bostadsort, individbeteckning, född, död)

1

Elin Larsdotter

Långaryd

 S-a

ca 1641

17180502

2

Per Nilsson

Långaryd

 S-BB

1677

17700116

3

Henrik Persson Holmqvist

Hultsjö

 S-BBG
 [= V-cbG]

17310313

18101223

4

Carl Lundström

Växjö

 S-BBG H
 [= V-cbG H]

17751103

18590123

5

Nils Johansson

Morup

 S-Bcf GE:2
 [= FCd E]

18100403

18901227

6

Matilda Johansson f Tobiasdotter

Kärda

 S-BBF dEk [=V-cbF dEk]

18600207

19490817

7

Gunnar Åkerlind

Hyltebruk

 S-BBF dEI    

 I:2

19020925

19910403

 

Våthultsstammens förgrening

Den släkt som kyrkvärden Nils Andersson i Askebo och hans hustru Börta gav upphov till omfattar omkring 210 000 hittills spårade personer, inklusive ingifta och motsvarande. De tre fjärdedelar som alltjämt är i livet för­delar sig på släktens sju senaste generationer.

De två ättlingar som räknar flest härstamningar från Nils och Börta i Askebo är Mikael Johansson [aCf GGG BbA:12] i Långaryd, född 1991, samt Arnold Lorentsson [dbA Hfb EA:12] i Hyltebruk, född 1938, med tolv släktlinjer vardera till stamfadern. Mikaels samtliga härstamningar går genom Nils och Börtas dotter Ingrid Nilsdotter (dvs länsmansgrenen).

Tre personer härstammar från Nils och Börtas alla fyra barn som har kända ättlingar: Åsa Åsegård [dbA CBa CEA a:5] i Borås, född 1966, samt syskonen Smilla och Hampus Jacobsen [V-BDg eAA ECa aCa:4 och V-BDg eAA ECa aCB:4] i Eftra, födda 2005 respektive 2007.

Spännvidden i födelsetid inom Våthultsstammens generationer

Generation    Först födda ättling                   Sist/senast födda ättling

 1

ca 1658

V-a

1676

V-e

 2

ca 1680

V-aA

1712

V-e-H

 3

1704

V-caA

1762

V-e-Hh

 4

1736

V-caA A

1798

V-e-Hgh

 5

1764

V-e-aaA A

1840

V-e-Hgh F

 6

1789

V-e-aDa aa

1876

V-e-HgG dG

 7

1816

V-e-aDa aCa

1925

V-e-Hfc HGE

 8

1837

V-e-aDa aCa a

1965

V-e-Hfc HGB F

 9

1863

V-cda aAB caa

1999

V-e-Hfc HGB Fb

 10

1891

V-cda aAB caC A

2010

 

 11

1921

V-e-aDa aCE caa a

2010

 

 12

1945

V-e-aDa aCE caa aA

2010

 

 13

1968

V-e-aDa aCE caa aAa

2010

 

 14

1993

V-cda aAB caB Aaa aA

2010

 

Den sist avlidna ättlingen i respektive utslocknad generation
(generation, namn, bostadsort, individbeteckning, född, död)

1

Ingrid Nilsdotter

Långaryd

 V-e

1676

17530209

2

Peter Andersson

Långaryd

 V-e-F

17071020

17930617

3

Ingeborg Nilsdotter

Långaryd

 V-e-Hf

17490603

18330908

4

Nilla Larsdotter

Vessige

 V-e-Hgh

17980829

18841202

5

Johannes Nilsson

Villstad

 V-DFF HE

18290923

19240109

6

Ida Maria Svensson

Drängsered

 V-e-Hff Fc

18690418

19590731

7

Ulla Bengtsson

Falkenberg

 V-e-HgG dBc

19200212

20051127

Av Sveriges nuvarande befolkning tillhör 1,8 procent Långarydssläkten. Avkomlingar till stamföräldrarna har påträffats i alla Sveriges 290 kommuner utom en (landets minsta kommun Bjurholm i Västerbottens län). Antalet släktmedlemmar i Sveriges alla kommuner och län, liksom i världens länder, finns att läsa här.

Den släktmedlem som fått flest barn är Bengt Jönsson [FbC] (1764–1855) i Bälhult, Långaryd. Han hade med sina två hustrur 20 barn, födda under åren 1786–1824. Trots att åtta av barnen avled i späd ålder fick han till sin död 61 barnbarn (födda från 1807), 48 barnbarns barn (från 1826) och 9 barnbarns barnbarn (från 1849), dvs totalt 138 ättlingar. Flera av dem hann avlida före Bengt Jönsson. Efter hans död föddes ytterligare tio barnbarn och antalet uppgick således till sammanlagt 71.

Två släktmedlemmar har fött 17 barn inom ett och samma äktenskap. Laura Karlsson f Strömberg [aDD cca b:3] (1881–1950) i Horshult, Långaryd, födde sina mellan 1902 och 1927. Axia Johansson f Davidsson [baE fdC b] (1891–1974) i Jönköping, mellan 1913 och 1936. Långarydssläkten räknar totalt över 300 familjer med minst 10 barn.

Upphovsrätt/Copyright © 2004–2014 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se