Vanliga frågor

Hur vet man om man tillhör Långarydssläkten eller inte?

Inför varje utgivning av böckerna om Långarydssläkten sänds brev ut till en representant för varje släktfamilj som behandlas i den aktuella boken. Sammanlagt skickas 5 000 brev med släktkorrektur iväg i mars 2014 inför det kommande sjätte bandet i bokverket om släkten. Många tusen har fått liknande brev inför tidigare utgivningar. Om inte Du eller någon av Dina närmaste anhöriga (oftast en förälder) har fått ett sådant brev innebär det med största sannolikhet att Du inte tillhör Långarydssläkten. För den som ändå vill kontrollera sitt släktskap går det bra att söka i böckerna, som även finns att låna på många bibliotek. På hemsidan och i böckerna finns ett släktnamns- och ett ortnamnsregister. Någon individuell lista över släktingarna finns dock inte på hemsidan, då det inte är tillåtet enligt personuppgiftslagen.

Hur är jag släkt med Långarydssläkten?

Är du släkt på din fars eller på din mors sida? Du kan själv räkna ut ditt släktskap genom att studera din bokstavskod. Om den sista bokstaven i din kod är en stor bokstav (versal) ska du själv vara en man. Är du kvinna ska sista bokstaven vara liten (gemen). Den näst sista bokstaven är stor om du härstammar på din fars sida. Är näst sista bokstaven liten är det din mor som är länken till stamföräldrarna. Om den tredje sista bokstaven är stor och den näst sista är liten är det på din morfars sida du stammar från Långarydssläkten. Genom att studera bokstäverna steg för steg bakifrån kan du på det här sättet räkna ut hela din härstamning från släktens stamföräldrar. Avslutas din individbeteckning med en siffra efter ett kolon (till exempel :3) innebär det att du härstammar från Långarydssläktens stamföräldrar på mer än ett sätt. Står det en trea är du trefaldig ättling.

Om din individbeteckning börjar med ”S-” innebär det att du tillhör Simonsstammen och omfattas av bokband 6. Släktskapet räknas då från Lars Månsson i Holmen (död 1686) och hans hustru Ingegerd. Deras barn har beteckningarna S-a (Elin Larsdotter) och S-B (Nils Larsson). Beteckningar som inleds med ”V-” avser medlemmar i Våthultsstammen som publiceras i bokband 5. Där utgår släktskapet från Nils Andersson i Askebo (ca 1620–1717) och hans hustru Börta (ca 1631–1705). För resten av släktingarna (de som finns i band 1 till och med 4) visar individbeteckningen släktskapet från länsman Anders Jönsson (ca 1662–1716, son till Elin Larsdotter ovan) och hans hustru Ingrid Nilsdotter (1676–1753, dotter till Nils och Börta ovan).

Kommer släktredovisningen att ges ut i en CD-version eller på
internet?

Visst skulle det vara en stor tillgång att också kunna söka och göra
specifika släktuppställningar på digital väg. Publicering av personuppgifter på internet omöjliggörs dock av personuppgiftslagen. När det gäller utgivning på CD är de juridiska aspekterna oklara. Hittills har arbetet med släkten varit intensivt inriktat på bokverket, och någon CD är i alla händelser inte aktuell inom den närmaste tiden. Vi hoppas dock i framtiden kunna hitta de rätta tekniska lösningarna för att kunna förverkliga en sådan utgivning. Det förutsätter förstås också att det är möjligt utifrån svensk lagstiftning.

Varför hittar jag inte Långarydssläkten i Guinness rekordbok?

Rekorden ”Största släkttavlan” och ”Största släktmötet” finns medtagna i många årgångar av Guinness rekordbok, men inte i alla. I den senaste upplagan är rekorden inte redovisade, men i Guinness rekordbok 1994, 1998 och 2001 med flera årgångar finns släkten med. Långarydssläkten gjorde premiär i 1989 års bok. Då fanns 12 045 personer kartlagda i släkten. Släktmötesrekordet publicerades första gången i 1992 års upplaga av rekordboken.

Upphovsrätt/Copyright © 2005–2014 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se