Biografier

Släktbokens information om var och en av de tiotusentals släktmedlemmarna är med nödvändighet starkt koncentrerad. Här ges därför plats för mera utförliga biografier över ättlingarna.

Levnadsteckningar

Järnvägskungen Carl Jehander (1833–1911) [daC hB:2]

Ingenjör Sven Jehander (1843–1915) och hans familj [daC hE:3]

Byggmästare Malcolm Jehander (1852–1914) och hans familj [daC hH:3]

Doktorinnan Maria Ørum f Jehander (1879–1967) [daC hBf:3]

Folkskollärare Gustaf Nordlander (1818–1889) [daC ha:2-g]

Folkskolinspektören fil doktor Amandus Nordlander (1866–1937) [daC haF:2]

Godsförvaltare Mårten Hökerberg (1860–1953) [daC hBc:3-g]

Uppfinnaren, industrimagnaten och mecenaten Vincent Bendix (1882–1945) [daC iEA:2]

Skollärarna Brita Månsdotter (1802-1888) och Emanuel Johansson (1814-1890) [V-BDE FC]

 

In memoriam

Hilda Werner f Jehander (1885–1988) [daC hEh:3]

Anna Åqvist (1918–2000) [daC BCc Ba]

Helmer Svensson (1940–2007) [FbC pBd aC:5]

 

Släktens utforskare

Per Andersson [daC hgA cA:4]

Johan Lindhardt [aCc EBB cDc C]

Upphovsrätt/Copyright © 2004–2008 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se