LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

LŒngarydsslŠktens hemsida

har ny adress:

slekt.se/langaryd

 

Hemsidan nŒs ocksŒ enkelt via:

slekt.se

 

E-post till Johan Lindhardt

E-post till Per Andersson